Piraten Concept – De Sint Maartenskliniek

Deze internetsite is ontwikkeld in het kader van LIPIC (Landelijke Implementatie Piraten Concept).
Op de internetsite vindt u naast uitleg de Piratengroep ook uitleg over de verschillende andere producten die zijn ontwikkeld in navolging op de Piratengroep.
Voor ouders en professionals is er de mogelijkheid om middels een afgesloten forum informatie en ervaringen met andere ouders cq. professionals uit te wisselen.

In de planning treft u een overzicht van de groepen in de verschillende deelnemende revalidatiecentra van het LIPIC en kunt u zien hoeveel plaatsen er per groep / per revalidatiecentrum nog beschikbaar zijn.

De totstandkoming van LIPIC:
In 2006 heeft Pauline Aarts, de interventie modified Constrant Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training (mCIMT-BiT) in de Piratengroep ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek om vervolgens wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit van de interventie.
De resultaten van het onderzoek zijn in december 2010 gepubliceerd en in het proefschrift van Pauline Aarts van december 2010, opgenomen.

In november 2011 heeft Revalidatie Nederland de financiering voor de landelijke implementatie van de interventie toegekend. Inmiddels zijn er 12 centra in het land geschoold volgens het piratenconcept. De Sint Maartenskliniek heeft vervolgmodules ontwikkeld op basis van de mCIMT-BiT in de Piratengroep.

Op verzoek worden ook de vervolgmodules uitgedragen aan de deelnemende centra van LIPIC.

LIPIC

LIPIC staat voor Landelijke Implementatie Piratenconcept
In november 2011 heeft Revalidatie Nederland financiering voor de landelijke implementatie van de interventie modified Contraint Induced Movement Therapy in de Piratengroep (mCIMT-BiT) toegekend.

De implementatie van het Piratenconcept omvat de volgende onderdelen:

– Scholing Piratenconcept op maat met als doel dat de dertien
deelnemende revalidatiecentra in Nederland het assessment en de behandeling volgens het Piratenconcept uitvoeren

– Opzetten en beheren landelijke database LIPIC

– Ontwikkelen website t.b.v. professionals en ouders

– Organiseren intervisiebijeenkomsten LIPIC t.b.v. zorgverbetering

Voor meer informatie betreft LIPIC zie contact

Producten

De hulpvragen en de problemen die de kinderen met een unilaterale spastische Cerebrale Parese in het dagelijks leven ervaren, veranderen naarmate het kind ouder wordt.

Waar het voor het ene kind moeilijk is om de aangedane arm en hand te gebruiken om voorwerpen vast te pakken en los te laten, is het voor het andere kind moeilijker om activiteiten zelfstandig op een logische manier uit te voeren.

Op basis van het Piratenconcept, heeft het behandelteam van de Piratengroep in de Sint Maartenskliniek vervolgmodules ontwikkeld.
In de speciaal ontwikkelde vervolgmodules leren de kinderen wat zij nodig hebben. Voor de verdere beschrijving zie vervolgmodules.

Op verzoek worden de vervolgmodules uitgedragen aan de deelnemende centra van LIPIC.

Contact

    Projectleider:

Pauline Aarts
Sint Maartenskliniek
P.Aarts@Maartenskliniek.nl

    Projectcoördinator:

Ingrid van den Tillaar
Sint Maartenskliniek
I.vandenTillaar@Maartenskliniek.nl

ZonMwRevalidatieNederlandPiraten Groep - De Sint Maartenskliniek

Over LIPIC

Sinds de Piratengroep is onze zoon niet meer boos op zijn Piratenhand, maar mag die ook meespelen.
Moeder van een kindje uit de Piratengroep van Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Revalidatiecentrum de Hoogstraat
De Piratengroep….dat is het gewoon! Leuk hoor die wekelijkse therapie, maar wij gaan volgend jaar voor de Herhalingsgroep Piraten, dat werkt!
Moeder van een kindje uit een Piratengroep van de Sint Maartenskliniek, de Sint Maartenskliniek
Het succesvolle Piratenconcept is nu uitgedragen aan verschillende revalidatiecentra. Erg fijn dat deze kwalitatieve zorg voor veel meer kinderen bereikbaar is.
Een therapeut die scholing geeft, de Sint Maartenskliniek
Na acht weken hard werken, wordt er tijdens de Piratenshow vaak een traantje weggepikt van trots en bewondering bij het zien van alle nieuwe vaardigheden!
Een therapeut die de scholing heeft gevolgd en inmiddels al meerdere Piratengroepen heeft gedraaid, de Sint Maartenskliniek
Mijn zoontje is nog steeds apetrots dat hij nu zelf knopen open en dicht kan doen. Dat hij veters kan strikken vindt hij helemaal geweldig!
Reactie ouder van een kindje uit de Tovenaarsgroep van Revalidatiecentrum Reade Amsterdam, Revalidatiecentrum Reade