mCIMT-BiT

Producten mCIMT-BiT

In 2006 heeft Pauline Aarts, de interventie modified Constrant Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training (mCIMT-BiT)

in de Piratengroep ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek om vervolgens wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit van de interventie.

De Piratengroep is ontwikkeld voor kinderen met een unilaterale spastische Cerebral Parese, die hun aangedane arm en hand minder vaak en minder goed gebruiken. Het gedwongen leren gebruiken (forced use) van een minder goed functionerende arm en hand kan heel vervelend zijn voor kinderen. Daarom wordt op een speelse wijze, rondom het thema piraat, acht weken lang, drie middagen per week therapie geboden. De eerste zes weken, de modified Constraint Induced Movement Therapy-fase, leren de kinderen middels spel en oefeningen hun aangedane arm en hand beter gebruiken. In week zeven en acht, de Bimanuele Trainingsfase, leren de kinderen hun verbeterde mogelijkheden te benutten in alledaagse betekenisvolle activiteiten.

Aan de onderzoeksresultaten is te zien dat kinderen die deelgenomen hebben aan de interventie na afloop van de behandeling hun aangedane arm en hand meer en beter gebruiken dan kinderen uit de controlegroep, die een reguliere behandeling met een gelijke intensiteit van stimulatie ontvingen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd en in het proefschrift van Pauline Aarts van december 2010, opgenomen.
In november heeft Revalidatie Nederland de financiering voor de landelijke implementatie van de interventie toegekend.

Op basis van de mCIMT-BiT in de Piratengroep zijn er vervolgmodules ontwikkeld binnen de Sint Maartenskliniek. Op verzoek worden ook de vervolgmodules uitgedragen aan de deelnemende centra van LIPIC.