h2h-header

Handig-2-Handig in de ‘Ik hou van Holland’-groep

Voor kinderen en jongeren (met verminderde armhandfunctie door een hersenbeschadiging op vroege leeftijd – cerebrale parese-, een obstetrisch plexus brachialis leasie of mogelijk door een andere oorzaak), die moeite hebben met het inschakelen van beide handen tijdens activiteiten die het gebruik van beide handen uitlokt en/of vereist. Meestal kunnen de kinderen en jongeren met hun aangedane arm meer, dan wat ze spontaan laten zien bij spel, eten of aan- en uitkleden.

De kinderen en jongeren kunnen door verminderde armhandfunctie reeds hebben meegedaan aan een basis- en/of vervolgmodule modified Constraint Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training in de Piratengroep (mCIMT-BiT). De Handig-2-Handig in de ‘Ik hou van Holland’-groep is vaak een geschikte vervolgmodule.

Ook kinderen en jongeren die niet eerder hebben deelgenomen aan een arm-handfunctie module, maar wel aan de inclusiecriteria voldoen zijn van harte welkom in de Handig-2-Handig in ‘Ik hou van Holland’-groep.

Het programma is opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
Deze module is ontstaan vanuit vragen van ouders waarbij de kinderen en jongeren ondanks vooruitgang na de therapieën nog steeds problemen ervaren in het handig uitvoeren van bimanuele vaardigheden in de thuissituatie.
De behandeling in de Handig-2-Handig ‘Ik hou van Holland’-groep vindt plaats gedurende een periode van 1 week (5 dagen, 8 uur per dag). Op de ochtenden zal gewerkt worden volgens de principes van ‘Constraint Induced Movement Therapy’ ofwel CIMT (de goede arm in de sling) en op de middag vindt er ‘Bimanuele Training’ (BiT) plaats (tweehandig werken aan o.a. eigen doelen).
De nadruk bij deze één weekse module ligt op het vergroten van de zelfstandigheid van het kind / de jongere met betrekking tot alledaagse bimanuele activiteiten. De aangedane hand heeft beperkte mogelijkheden. Het is vaak moeilijk voor het kind / de jongere zelf, maar ook voor de ouders, om te bedenken hoe de activiteit het beste kan worden aangepakt. Hulpvragen bij bimanuele vaardigheden op het gebied van spel, zelfzorg en school staan in dit vervolg centraal om te komen tot een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Daarnaast wordt tijdens het werken op de middagen gewerkt met technieken van zelfmanagement, waardoor de kinderen / jongeren bewuster stil staan bij het inschakelen van beide handen bij een tweehandige activiteit. De kinderen/jongeren krijgen aan het eind van de week een thuisopdracht om het zelfmanagement te blijven stimuleren.
De interventie vindt plaats in een hal van de afdeling peuterrevalidatie van de Sint Maartenskliniek, de therapieruimtes op school en er zal tevens gebruik worden gemaakt van de diverse groepsruimtes.
Omdat het bij kinderen /jongeren van deze leeftijd belangrijk is dat ze zélf het geleerde toepassen in de school- en thuissituatie zal er ook kennis worden overgedragen over hoe je Handig-2-Handig kunt werken. Allerlei tips en trucs zullen worden aangeleerd. De kennis over het Handig-2-Handig werken wordt op de laatste dag getoetst als de twee teams het tegen elkaar opnemen in het Handig-2-Handig ‘Ik hou van Holland’-spel.
Na één zeer intensieve week hebben de kinderen / jongeren de meeste doelstellingen behaald en kunnen ze deze ook in de thuissituatie toepassen. Zowel de kinderen / jongeren als de ouders hebben voldoende handvaten (door het ontvangen van filmpjes en een schriftelijke overdracht) om het Handig-2-Handig werken thuis en in de eigen omgeving voort te zetten. De thuisopdracht, waarbij tevens zelfmanagement centraal staat, stimuleert tevens het Handig-2-Handig uitvoeren van vaardigheden.