Opfrisweek-v2

Opfrisgroep – 3 weken

Voor kinderen die, door een hersenbeschadiging op vroege leeftijd (cerebrale parese) of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of  een obstetrisch plexus brachialis leasie, één van de armen minder goed kunnen gebruiken. Ze hebben, na het volgen van de basismodule en/of vervolgmodule modified Constrant Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training in de Piratengroep (mCIMT-BiT), een kortere opfris nodig van de geleerde vaardigheden uit de mCIMT-BiT groep. Ook kan er gewerkt worden aan nieuw te leren vaardigheden.
Het programma is opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
Uit ervaringen van ouders is gebleken dat deze vorm van opfrissen meest effectief is.
In de 3 weekse Opfrisgroep helpen ervaren ergotherapeuten, een fysiotherapeut en activiteitentherapeut de kinderen met het verbeteren de handfunctie of het opfrissen van de handfunctietraining (mCIMT) en het aanleren of opfrissen handelingsstrategieën bij de uitvoering van vooraf door het kind en de ouders vastgestelde bimanuele vaardigheden (BiT). Naast het individueel oefenen wordt ook iedere middag een groepsgerichte activiteit ondernomen. De groep bestaat uit vier tot zes kinderen en de behandeling duurt een week. De kinderen komen gedurende de drie weken negen middagen bij elkaar en verkleden zich als Opfrispiraat.
In de 3 weekse Opfrisgroep komen kinderen die in een mCIMT-BiT piraat zijn geworden en de geleerde doelstellingen willen opfrissen of nieuwe handelingsstrategieen aan willen leren voor nieuwe doelstellingen. Tevens worden de Piratenbegrippen en de handfunctietraining opgefrist.
Na 3 intensieve weken, hebben de kinderen voor de eerder geleerde doelstellingen uit de mCIMT-BiT in de Piratengroep de handelingesstrategieën opgefrist en/of voldoende handvatten voor handelingsstrategieën van nieuwe doelstellingen (door het ontvangen van filmpjes en een schriftelijke overdracht) zodat vorderingen thuis en in de eigen omgeving voortgezet kunnen worden.