piratenconcept

Opfrisgroep – 1 week

In 2009, 2010 en 2011 hebben er tien 1-weekse Opfrisgroepen plaats gevonden, waarbij het opfrissen van de Piratenbegrippen en de (in een voorgaande groep) gestelde doelen centraal stonden.
Deze groep wordt sinds 2012 niet meer aangeboden aangezien we nu 3 maanden na afsluiting van een Piratengroep een terugkommiddag hebben, waarop tevens de Piratenbegrippen en de (in een voorgaande groep) gestelde doelen opgefrist worden.

Op basis van professioneel inzicht en ervaringen van ouders wordt sinds 2012 de 3-weekse Opfrisgroep gedraaid.

Voor kinderen die, door een hersenbeschadiging op vroege leeftijd (cerebrale parese) of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of  een obstetrisch plexus brachialis leasie, één van de armen minder goed kunnen gebruiken. Ze hebben, na het volgen van de basismodule en/of vervolgmodule modified Constrant Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training in de Piratengroep (mCIMT-BiT), een korte opfris nodig van de geleerde vaardigheden uit de mCIMT-BiT groep.
Het programma is opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
Uit ervaringen van ouders is gebleken dat deze vorm van opfrissen effectief is.
In de Opfrisweek helpen ervaren ergotherapeuten, een fysiotherapeut en activiteitentherapeut de kinderen met het aanleren of opfrissen van handelingsstrategieën bij de uitvoering van vooraf door het kind en de ouders vastgestelde bimanuele (ADL) vaardigheden. Naast het individueel oefenen wordt iedere middag ook een groepsgerichte activiteit ondernomen waarin het Handig-2-Handig werken centraal staat. De groep bestaat uit vier tot zes kinderen en de behandeling duurt een week. De kinderen komen in die week drie middagen bij elkaar en verkleden zich als piraat.
In de Opfrisweek komen kinderen die in een mCIMT-BiT piraat zijn geworden en de geleerde doelstellingen willen opfrissen of nieuwe handelingsstrategieen aan willen leren voor nieuwe doelstellingen.
Na een intensieve week, hebben de kinderen voor de eerder geleerde doelstellingen ui tde mCIMT-BiT in de Piratengroep de handelingesstrategieën opgefrist en/of voldoende handvatten voor handelingsstrategieën van nieuwe doelstellingen (door het ontvangen van filmpjes en een schriftelijke overdracht) zodat vorderingen thuis en in de eigen omgeving voortgezet kunnen worden.