Popsterrengroep

In 2009 en 2010 hebben er twee Popsterrengroepen plaats gevonden, waarbij het aanleren van Zelf Management centraal stond.
Deze groep wordt momenteel niet meer aangeboden, maar de verworven kennis uit deze groepen wordt nu toegepast in de Handig-2-Handig ‘Ik hou van Holland’-groep.

Voor kinderen (met verminderde armhandfunctie door een hersenbeschadiging op vroege leeftijd – cerebrale parese-, een obstetrisch plexus brachialis leasie of mogelijk door een andere oorzaak), die door verminderde armhandfunctie mee hebben gedaan aan een basismodule modified Constraint Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training in de Piratengroep (mCIMT-BiT) en moeite bleven houden met het (Handig-2-Handig) inschakelen van beide handen tijdens activiteiten is de Popsterrengroep een vervolgmodule.
Het programma was opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het gestructureerd aanleren van de stappen van Zelf Management helpen bij het zelfstandig uitvoeren van vaardigheden zonder cues van anderen.
In de Popsterrengroep stimuleerden ervaren ergotherapeuten, een fysiotherapeut, een activiteitentherapeut en een orthopedagoog de kinderen om vaardigheden Handig-2-Handig uit te laten voeren middels de stappen van Zelf Management. Zelfinstructie was hierbinnen een belangrijk onderdeel. Zelfinstuctie leert de kinderen om hun eigen denkproces te ontwikkelen. Het kind leert bewust zijn eigen handelingen te sturen. Zelfinstructie bestond uit de volgende stappen: 1) Wat moet ik doen?, 2) Hoe moet ik het doen?, 3) Ik doe het, 4) Hoe heb ik het gedaan?, 5) Beloning en registratie.
De groep bestond uit vier tot zes kinderen en de behandeling duurde drie weken. De kinderen kwamen in de eerste en derde week drie middagen per week bij elkaar. In de tweede week oefenden de kinderen thuis met ouders twee handige vaardigheden middels de Zelf Management stappen, tevens werd op gemaakte thuisvideo’s feedback gegeven.
Na drie intensieve weken, voerde de meeste kinderen vaardigheden op een Handig-2 Handige manier uit. De kinderen kenden na afloop van de Popsterren groep wat hun eigen Handig-2-Handige strategieen waren. Zowel de kinderen als de ouders hadden voldoende handvatten (door de ontvangen van filmpjes en een schriftelijke overdracht) om de uitvoering van vaardigheden Handig-2-Handig thuis en in de eigen omgeving uit te voeren.