Tovenaarsgroep

Tovenaarsgroep

Voor kinderen (met verminderde armhandfunctie door een hersenbeschadiging op vroege leeftijd – cerebrale parese-, een obstetrisch plexus brachialis leasie of mogelijk door een andere oorzaak), die moeite hebben met het aanleren van nieuwe bimanuele ADL-vaardigheden in de eigen context. Hierdoor is het voor deze kinderen moeilijk om de verbeterde capaciteiten van de aangedane arm en hand in nieuwe tweehandige ADL-vaardigheden toe te passen. De deelnemende kinderen hebben meer tijd nodig in vergelijking met leeftijdsgenootjes om een nieuwe handeling onder de knie te krijgen en toe te passen in verschillende situaties.

Voor de kinderen die door verminderde armhandfunctie mee hebben gedaan aan een basismodule modified Constraint Induced Movement Therapy gecombineerd met Bimanuele Training in de Piratengroep (mCIMT-BiT) is de Tovenaarsgroep een vervolgmodule.

Voor de kinderen die na een screening van de armhandfunctie over voldoende capaciteiten van de aangedane arm en hand blijken te beschikken om deze toe te kunnen passen in bimanuele ADL-vaardigheden (geen mCIMT-BiT interventie noodzakelijk) is de Tovenaarsgroep ook geschikt.

Het programma is opgesteld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar.
Uit de praktijk is gebleken dat veel kinderen met een hersenbeschadiging (of andere diagnose), meer moeite hebben met de uitvoer van bimanuele activiteiten in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Voor het aanpassen van het handelen zijn o.a. voldoende motorische mogelijkheden nodig, aandacht en concentratie. Factoren die voor deze kinderen een belangrijke rol (belemmering) spelen bij het aanleren van nieuwe activiteiten. De Tovenaarsgroep geeft deze kinderen de mogelijkheid meer zelfstandig te worden in hun eigen handelen door ruimte, tijd en hulp te bieden om een goede strategie te leren en ook daadwerkelijk te kunnen toepassen in hun leefomgeving (thuis en school).
In de Tovenaarsgroep helpen ervaren ergotherapeuten, een fysiotherapeut en activiteitentherapeut de kinderen zelf actief oplossingen te bedenken voor dagelijkse activiteiten die ze nog niet helemaal zelfstandig uit kunnen voeren. De groep bestaat uit vier tot zes kinderen en de behandeling duurt twee weken. In de derde week vindt er een school- of huisbezoek plaats. De kinderen komen drie middagen per week bij elkaar. Ze leren, verkleed als tovenaar, spelenderwijs oplossingen bedenken voor dagelijkse handelingen waar ze moeite mee hebben. Middels voldoende herhaling wordt er voor gezorgd dat de strategie├źn inslijpen.
Om de kinderen te motiveren komen ze twee weken in de Tovenaarsgroep. Een tovenaar heeft altijd wel een oplossing, zodat een lastige activiteit toch uitvoerbaar wordt. Dit kan zijn met hulp van een (foto)stappenplan of een hulpje uit de ti-ta-tovertas. De tovenaars mogen het (foto)stappenplan en de ti-ta-tovertas mee naar huis nemen en kunnen thuis hun tovertrucs laten zien. Op deze manier leren ze de dagelijkse handeling of activiteit ook uitvoeren op de plaats waar het nodig is!
Na twee intensieve weken gevolgd door een school- of huisbezoek, hebben de kinderen de meeste doelstellingen behaald en kunnen ze deze ook in de thuissituatie toepassen. Zowel de kinderen als de ouders en evt. leerkrachten hebben voldoende handvaten (door het ontvangen van een schriftelijke overdracht, (foto)stappenplannen en school- of huisbezoek) om de vorderingen thuis en in de eigen omgeving voort te zetten.