In verschillende revalidatiecentra (te weten UMCG Haren, ’t Roessingh, Sophia revalidatie, Reade, Sint Maartenskliniek) zijn piraten heel hard aan het werk.

De verschillende activiteiten met water zijn zeker niet vervelend met dit heerlijke voorjaarsweer!

In enkele andere revalidatiecentra worden nieuwe groepen gepland en voorbereid.